School logo

Економски факултет

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

4.67/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Основната водилка на Универзитетот за туризам и менаџмент, е да им го даде на студентите сето потребно знаење, и истовремено да ги насочи кон вистинските приоритети, се со цел создавање на подобра иднина а воедно и кадри, кои ќе бидат неопходни за новите научни и професионални барања на општеството и бизнис заедницата. Универзитетот за туризам и менаџмент, низ својата методологија на работа, која е речиси идентична со начинот на работа на сите светски Универзитети, првенствено низ наставата, но и со спроведувањето на практичните ангажмани, постојано ја буди креативната активност на студентите, истражувачкиот дух во нив, и секако нивната потреба за освојување на нови знаења и вештини. Како член на придружните членки на Светската туристичка организација, (UNWTO) Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, постојано работи на развивање на регионалната и меѓународната соработка со сродни Универзитети и организации, на полето на научните дисциплини, кои се изучуваат на овој Универзитет.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  4.67/5

  Анонимен, Овластен сметководител

  Финансии - Економски факултет

  Сегашен студент

  Коректен пристап и однос

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  5/5

  Анонимен, Економија

  Финансии, банкарство и осигурување - Економски факултет

  Алумни - Генерација 2017

  Одлично искуство, одлична комуникација со колегите и професорите.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.8/5

  Анонимен, Управител

  Финансии, банкарство и осигурување - Економски факултет

  Алумни - Генерација 2009

  Наставната програма е содржајна и пружа можност за стекнување реални практични знаења од областа. Наставниот кадар е квалитетен и професионално ја извршува својата работа.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.2/5