School logo

Факултет за медицински науки

УНИВЕРЗИТЕТ " ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ШТИП

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

4.70/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Штип.

За образовниот центар

За Факултетот Преку пренесување на знаења, организирање на студии, развој и промоција на образованието и науката, развој на креативните способности, подготвување на студентите за занимање за што е потребна примена на стручни знаења и научни откритија, поттикнување на технолошкиот развој, развој на високостручна здравствена дејност и напредок на општеството во кое човекот ја презема одговорноста за својата сопствена иднина, Факултетот за медицински науки ги охрабрува студентите кои ќе го изберат овој факултет да зачекорат кон иднината во улога на високо квалификувани кадри, оспособени за сите предизвици од медицинската пракса.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  4.70/5

  Анонимен, Фармацевт

  Фармација - Факултет за медицински науки

  Алумни - Генерација 2017

  Добра организираност, прекрасно искуство

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.7/5