School logo

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ

Универзитет Американ Колеџ Скопје

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

4.80/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Наставата на ФПРН се одвива во мали групи, со цел да му се овозможи на секој студент да се вклучи во дискусијата, која што претставува дел од наставниот процес. Соодносот студент/наставник на ФПРН изнесува 12:1, сооднос кој што овозможува индивидуална работа со студентите. Во практичниот дел од наставата секогаш се вклучени истакнати адвокати, судии, правници и нотари, кои нивното знаење и искуство директно им го пренесуваат на студентите и ги подготвуваат за предизвиците во градењето на нивната кариера. Со оваа единствена можност, студентите воспоставуваат интеракција со врвни наставници, гости-предавачи и експерти, што претставува најдобар начин за учење и размена на професионални искуства.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  4.80/5

  Анонимен,

  Правосудна насока - ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ

  Алумни - Генерација 2013

  Ние бевме мала група, 5 студенти во прва, потоа ни се зголеми бројот на колеги. Работа со помала група е супер поради тоа што професорите секогаш посветуваат доволно внимание на студентите. Сите професори ни беа богато со практично искуство, меѓу кои еден од нив беше сегашниот претседател Стево Пендаровски. Со тоа што се со искуство секогаш материјалот го учевме со вистински примери, како на пример завршени предмети што ги работеле професорите. Го препорачувам правниот факултет на УАКС.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.8/5