School logo

ФИНКИ

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

3.24/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) е резултат на здружувањето на двата најголеми институти од областа на информатиката и компјутерската техника во Македонија – Институтот за информатика (ИИ) при Природно-математичкиот факултет и Институтот за компјутерска техника и информатика (ИКТИ) при Факултетот за електротехника и информациски технологии. Во дадената форма двата институти работат уште од осумдесеттите години на минатиот век. ИИ почнува да работи од далечната 1985 година како рамноправна составна целина на повторно обединетиот ПМФ под името Институт за информатика. ИКТИ потекнува од Катедрата за техничка кибернетика, која 1982 година прво прераснува во завод, а потоа и во институт. Во овој период од скоро 30-тина години кај овие Институти се случува постојан раст во научните и техничките капацитети, како резултат на извонредните залагања на нивните членови, а во тренд со светскиот подем на информатиката. Сѐ поголемиот интерес на студентите за оваа област и сѐ поголемиот развој и можностите на двата Институти доведуваат до тоа во последните учебни години да станат најголеми институти на факултетите и да опслужуваат скоро 50% од студентите. Во целиот период на развој, постојат голем број заемни проекти и истражувања, како на лична, така и на институционална основа. Двата институти беа во постојаната трка за што повисок квалитет на студиите, научно-истражувачката и апликативната дејност. Ваквата трка всушност резултираше со еден конечен обединувачки фактор – сѐ позначителен развој и подем на информатиката во Македонија и формирање на една исклучително силна заедница на информатички насочени наставни кадри. Од 2011 година тие и формално започнуваат да чекорат по заеднички пат како најсилна и најнапредна научно-истражувачка и образовна институција во Македонија од областите на информатиката – Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  3.24/5

  Анонимен, JavaScript Game Developer

  Примена на информациски технологии - (Прв циклус-4 годишни) - ФИНКИ

  Сегашен студент

  Задоволен сум од степенот на едукација кој го стекнав. Но сепак мислам дека во оваа индустрија, најважно е кога самите пробуваме да научиме повеќе.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.5/5

  Теа Оскакач, Студент

  Примена на информациски технологии - (Прв циклус-4 годишни) - ФИНКИ

  Сегашен студент

  Јас сум 4-та година на студии на ФИНКИ и севкупно сум задоволна од наставата и од квалитетот на образованието. Едно нешто што може да се одвои како негативност е неорганизираноста, односно, распоредите за колоквиуми и испити секогаш ги добиваме многу касно.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.8/5

  Анонимен, Software engineer

  Софтверско инженерство и информациски системи (Прв циклус-4 годишни) - ФИНКИ

  Сегашен студент

  Искуството е добро и лошо, предметите се во тек со технологијата сегашна, но многу малку имаме вистинска пракса на факултетот.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.1/5

  Анонимен, студент

  Софтверско инженерство и информациски системи (Прв циклус-4 годишни) - ФИНКИ

  Сегашен студент

  Факултетот сам по себе нуди многу можности, од многу сфери на информатичките науки и технологии, има голем број на предмети кои ги нуди. Од студентите се бара повеќе да се фокусираат на практичната работа, што е добро и треба да се практикува секаде.Во однос на изведување на настава, најголем дел од професорите се трудат да го пренесат своето знаење, но сепак постојат и исклучоци, каде што си оставен сам на себе. Како негативна страна би го истакнала огромниот број на студенти, со што се отежнува директната комуникација со професорите и асистентите и не може да се посвети доволно внимание на секој студент. Бројот на студенти исто така го отежнува и процесот на полагање на испити.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.1/5

  Јован Букрески, Студент

  Интернет, мрежи и безбедност - (Прв циклус-4 годишни) - ФИНКИ

  Сегашен студент

  Најмногу внимание обрнувам на предмети како алгоритми и податочни структури, како и веб (front-end) програмирање. Се надевам во иднина би можел да се вработам како веб девелопер. Учењето што го добивам од факултет не е доволно, па така пробувам да учам и од др медиуми(јутуб, онлајн курсеви, гугл...)

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  1.3/5

  Леон Спремо, Студент

  Примена на информациски технологии - (Прв циклус-4 годишни) - ФИНКИ

  Сегашен студент

  Финки е добар факултет ако си спремен да научиш некои работи сам на интернет, но на крајот на денот така се станува добар програмер. Многу сум задоволен од смерот бидејќи имам многу изборни предмети, а со тоа и простор да експериментирам и да видам во кое поле највеќе припаѓам.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4/5

  12

  12