School logo

Студии за бизнис менаџери

Приватна самостојна висока стручна школа „Бизнис академија Смилевски - БАС" во Скопје

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

4.70/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Тригодишни стручни студии (180 ЕКТС) за стекнување професионални компетенции за планирање, организирање, управување, раководење и контрола на бизнисот. Бизнис менаџерот ги планира, организира и води тековните операции на компанијата или одделот и неговата главна задача е постојано да наоѓа начини нив да ги направи поефикасни и поефективни. Тој е одговорен за изборот и ангажирањето на вработените во одделот и се грижи за нивниот професионален ангажман. Ова е една од кличните позиции во секоја организација која побарува сеопфатни познавања од полињата на менаџмент, бизнис, економија, комуникации, психологија, како и широка општа наобразба.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  4.70/5

  Огнен Петровски, студент

  БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ - Студии за бизнис менаџери

  Сегашен студент

  Искрено сум изненаден дека постои волку добра образовна институција во Македонија.На почетокот бев скептичен за нивната работа, но се покажа се спротивното и сум пријатно изненаден. Оваа високо стручна школа е малку необична во нивниот пристап кон студирањето. Атмосферата е опуштена и забавна, што понекогаш имам чуство дека сум во како во основно училиште затоа што јазикот на комуникација со професорите е сведен на степен на каде мислам дека секој скоро може да го зарбере за предметите. Го препопарачувам овој факултет, но посебно за помрзливите и не толку заинтересираните студенти затоа што сметам дека навистина можат да го сменат оној долго присутен став дека учењето е досадно и неинтересно. :)

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  5/5

  Васка Ценовска, Талент Сорсер

  БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ - Студии за бизнис менаџери

  Сегашен студент

  Дефинитивно многу подобро искуство имам со БАС него со државен факултет од аспект на комуникација, материјали за учење итн

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.7/5

  Анонимен, Маркетинг асистент

  ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ - Студии за бизнис менаџери

  Алумни - Генерација 2017

  Теоријата е поткрепена до практични вежби кои многу ми помогнаа во реални случаи на работното место откако завршив со студии.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.4/5