School logo

Технолошко-металуршки факултет

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

3.72/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје е истакната образовна и научно истражувачка институција, формирана во далечната 1959 година. Од 1965 година влегува во составот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во чии рамки работи и денес. Во своето повеќедецениско постоење, оваа институција даде значителен придонес во развојот на македонското стопанство, првенствено преку обезбедување на висококвалитетен и соодветно образуван кадар, притоа секогаш следејќи ги современите пазарни трендови и научни текови. Во сите овие години беше продуциран значителен број на дипломирани инженери, магистри и доктори на науки, кои со својата работа оставија белег во развојот на македонското општество. Истовремено факултетот активно и континуирано ја негува апликативната и научноистражувачката работа, земајќи учество во многубројни научноистражувачки и развојни проекти како за потребите на домашното стопанство така и за научни цели. Основната мисија на факултетот е и понатаму да обезбедува континуиран развој на соодветни кадри, со обезбедување на препознатливи и квалитетни наставни и научно истражувачки програми, да го задржи високото реноме во својот домен, како и да ги одржува и надоградува релациите со сродните научни институции и факултети.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  3.72/5

  Анонимен, текстилен инж.

  Дизајн и инженеринг на облека - (Прв циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2008

  Почита и пријателскиот однос од страна на професорите и асистентите кон студентите, секогаш била на високо ниво. Јас како студент никогаш не сум имала чуство на пониска вредност, а сметам дека секој студент заслужува таква почит како би имал плус мотив за многу области во животот. Наставната програма во периодот кога јас студирав 2008-2013 вклучуваше доста предмети во кој беа темелно опфатена технологија која во РСМ денес е изумрена, за жал. Сметам деака е бесцелно да бидат толку темелно опфатени кога не би можеле да се применат. Моментално има промена во програмата и доста од тие според мене небитни предмети се исфрлени. Во однос на вработување, достапни се доста работни места бодејки имаме голем број фабрики за производство на облека. Негативната страна кај работата е тоа што текстилните работници сеуше е доста експлотиран кај нас.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.7/5

  Анонимен, service and support HP

  Неорганско инжинерство и заштита на животна средина - (Втор циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2000

  Кога студирав бевме многу студенти во групи све беше ок од професори до асистенти. Мојот смер Базно-неорганско инженерство со професорите и асистентите бевме како другари и имаше добра комуникација. Би го препорачал ТМФ како просперитетен Факултет кој нуди доста различни смерови.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.2/5

  Јана Маринковска, Inziner po konstrukcija na obleka

  Дизајн и инженеринг на облека - (Прв циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2012

  Одлично искуство и прегорда што ја имав таа можност да студирам на овој факултет. Одличен кадар кој несебично стоеше позади секој студент и се трудеше максимално да ни го впие своето знаење.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  5/5

  Анонимен, Работодавач

  Прехрамбена технологија и биотехнологија - (Прв циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2015

  Однос: Институција со несомнено лоши меѓучовечки односи, особено меѓу колегите на институтите во рамки на самиот факултет, што за жал се одразува на студентите, еднаквоста со кои тие се третирани и можноста за соработка. А особено негативен аспект е непочитувањето на времето на студентот и промените на планираните активности во последен момент. Дел од професорите не се отворени за различно размислување, освен нивното, дури и кога директно ќе се презентираат факти, како извадоци од официјални документи во дадената индустрија. Кадар: Голем дел од професорите се неажурни за одговор на прашањата од студентите, не се отворени за соработка и унапредување на иновативноста и креативноста. Постојат чесни исклучоци на сите институти кои даваат мотив да се продолжи. Предавања: Голем дел од предавањата се старомодни, нефлексибилни и не служат како подготовка за реални состојби во индустријата. Недостасуваат соодветни студии на случај и развој на критичко, инженерско размислување. Голем дел од професорите го ценат учењето наизуст и не се отворени за други начини на доаѓање до вистинското решение на даден проблем, освен она предвидено во учебните помагала за кои тие се сигурни дека се точни. Учебни помагала: Материјалите се застарени и не соодветствуваат на денешните норми во индустријата, не се дополнети со последните иновации и не се кохезивни во рамките на студиската програма, во смисла да се надополнуваат.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.5/5

  Анонимен, Дипломиран инженер - технолог/ Дизајнер за внатрешно уредување

  Неорганско инжинерство и заштита на животна средина - (Втор циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2013

  Добра програма, но многу малце пракса за тежината на овој факултет.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.3/5

  Анонимен, Раководител на одделение (лаборатоира за испитување на отпадни води)

  Прехрамбена технологија и биотехнологија - (Прв циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2003

  Се на се, се разбира позитивно искуство. Сепак знењето беше пред се. Едниствено во тоа време(сега веќе можеби е поинаку) недостасуваа поопремени и посовремени лаборатории. Ретко кој професор (имаше и исклучоци) се ангажираше за нашиот понатамошен ангажман и поддршка. Излеговме теоретски добро 'потковани' ама праксата мене лично многу чувствував дека ми недостасуваше во почетоците на моето работно искуство

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.9/5

  12

  5