School logo

Технолошко-металуршки факултет

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

3.72/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје е истакната образовна и научно истражувачка институција, формирана во далечната 1959 година. Од 1965 година влегува во составот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во чии рамки работи и денес. Во своето повеќедецениско постоење, оваа институција даде значителен придонес во развојот на македонското стопанство, првенствено преку обезбедување на висококвалитетен и соодветно образуван кадар, притоа секогаш следејќи ги современите пазарни трендови и научни текови. Во сите овие години беше продуциран значителен број на дипломирани инженери, магистри и доктори на науки, кои со својата работа оставија белег во развојот на македонското општество. Истовремено факултетот активно и континуирано ја негува апликативната и научноистражувачката работа, земајќи учество во многубројни научноистражувачки и развојни проекти како за потребите на домашното стопанство така и за научни цели. Основната мисија на факултетот е и понатаму да обезбедува континуиран развој на соодветни кадри, со обезбедување на препознатливи и квалитетни наставни и научно истражувачки програми, да го задржи високото реноме во својот домен, како и да ги одржува и надоградува релациите со сродните научни институции и факултети.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  3.72/5

  Анонимен, service and support HP

  Неорганско инжинерство и заштита на животна средина - (Втор циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2000

  Кога студирав бевме многу студенти во групи све беше ок од професори до асистенти. Мојот смер Базно-неорганско инженерство со професорите и асистентите бевме како другари и имаше добра комуникација. Би го препорачал ТМФ како просперитетен Факултет кој нуди доста различни смерови.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.2/5

  Јана Маринковска, Inziner po konstrukcija na obleka

  Дизајн и инженеринг на облека - (Прв циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2012

  Одлично искуство и прегорда што ја имав таа можност да студирам на овој факултет. Одличен кадар кој несебично стоеше позади секој студент и се трудеше максимално да ни го впие своето знаење.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  5/5

  Анонимен, Работодавач

  Прехрамбена технологија и биотехнологија - (Прв циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2015

  Однос: Институција со несомнено лоши меѓучовечки односи, особено меѓу колегите на институтите во рамки на самиот факултет, што за жал се одразува на студентите, еднаквоста со кои тие се третирани и можноста за соработка. А особено негативен аспект е непочитувањето на времето на студентот и промените на планираните активности во последен момент. Дел од професорите не се отворени за различно размислување, освен нивното, дури и кога директно ќе се презентираат факти, како извадоци од официјални документи во дадената индустрија. Кадар: Голем дел од професорите се неажурни за одговор на прашањата од студентите, не се отворени за соработка и унапредување на иновативноста и креативноста. Постојат чесни исклучоци на сите институти кои даваат мотив да се продолжи. Предавања: Голем дел од предавањата се старомодни, нефлексибилни и не служат како подготовка за реални состојби во индустријата. Недостасуваат соодветни студии на случај и развој на критичко, инженерско размислување. Голем дел од професорите го ценат учењето наизуст и не се отворени за други начини на доаѓање до вистинското решение на даден проблем, освен она предвидено во учебните помагала за кои тие се сигурни дека се точни. Учебни помагала: Материјалите се застарени и не соодветствуваат на денешните норми во индустријата, не се дополнети со последните иновации и не се кохезивни во рамките на студиската програма, во смисла да се надополнуваат.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.5/5

  Анонимен, Дипломиран инженер - технолог/ Дизајнер за внатрешно уредување

  Неорганско инжинерство и заштита на животна средина - (Втор циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2013

  Добра програма, но многу малце пракса за тежината на овој факултет.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.3/5

  Анонимен, Раководител на одделение (лаборатоира за испитување на отпадни води)

  Прехрамбена технологија и биотехнологија - (Прв циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Алумни - Генерација 2003

  Се на се, се разбира позитивно искуство. Сепак знењето беше пред се. Едниствено во тоа време(сега веќе можеби е поинаку) недостасуваа поопремени и посовремени лаборатории. Ретко кој професор (имаше и исклучоци) се ангажираше за нашиот понатамошен ангажман и поддршка. Излеговме теоретски добро 'потковани' ама праксата мене лично многу чувствував дека ми недостасуваше во почетоците на моето работно искуство

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.9/5

  Андријана Чанкуловска, Асистент

  Технологија - (Трет циклус) - Технолошко-металуршки факултет

  Сегашен студент

  ТМФ - свет на предизвици и можности. Тимската работа со колегите, достапноста на професорите и асистентите ми помогнаа полесно да ги надминам препреките со кои што се соочив во текот на моите студии. Затоа и одлучив своите докторски студии и академската кариера да ја градам токму во оваа институција која навистина ги препознава квалитетите и вредностите на студентите. Топло Би го препорачувам ТМФ како идна ваша станица која ќе ви обезбеди билет за вашето лично надоградување и понатамошната професионална кариера.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  5/5

  12

  5