School logo

Факултет за Електротехника и информациски технологии

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

3.74/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Наша стратешка определба е да се развиваме и понатаму како водечка образовна и научно-истражувачка институција во Република Македонија на полето на електротехниката и новите технологии. Обезбедувајќи перманентна технолошка иновација, квалитет и креативност во наставните програми, остваруваме континуирано образование на стручни, креативни и претприемчиви индивидуи, кои не само што ќе работат успешно во својата професионална ориентација, туку и ќе создаваат нова работа и афирмираат нови можности и откриваат нови хоризонти. Нашата образовна мисија ја остваруваме со додипломските и последипломските студии со развивање на интензивна комуникација со студентите, Универзитетот и врвните слични институции во светот како и со „бизнисот” и стопанството. Постигнувајќи постојан успех во научно-истражувачката работа на домашен и меѓународен план, нашата научно-истражувачка мисија ја остваруваме со докторските дисертации и бројните меѓународни научно-истражувачки проекти. Создавајќи услови за трансфер на знаење и технологија ние даваме силна подршка на технолошкиот и економски одржлив развој на нашето стопанство. Нашата визија е припадност на семејството престижни институции на полето на електротехниката и новите технологии како и давање подршка на меѓународната интеграција на нашата земја и нашето стопанство од аспект на негова меѓународна конкурентност и трансфер на знаење и технологија.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  3.74/5

  Анонимен, Студент на докторски студии

  Електротехника и информациски технологии - (Трет циклус) - Факултет за Електротехника и информациски технологии

  Сегашен студент

  Во текот на Докторските студии повеќе истражувањето го насочувам кон новите технологии во областа на Обновливите извори на енергија. Одлично искуство, полна со предизвици и со нистражување бо најновите технологии.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.9/5

  Анонимен, Развивач на софтвер

  Телекомуникации и информациско инженерство - (Прв циклус) - Факултет за Електротехника и информациски технологии

  Алумни - Генерација 2001

  Фали пракса...премногу апстрактни и теоретски испити, треба да се остави простор за пракса

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.6/5

  Ване Мирчев, Студент

  Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика - (Прв циклус) - Факултет за Електротехника и информациски технологии

  Сегашен студент

  Моментално сум во 4ти(летен) семестар на смерот Компјутерско Системско Инженерство Автоматика и Роботика или скратено КСИАР. Професорите што ми предавале до сега сите биле фер, коректни, знаеле да го предадат материјалот којшто ни е потребен за полагање, секогаш ни излегувале во пресрет за увид/поместување на термин за полагање или увид итн. За секој што размислува за кариера во инженерство, топла препорака од мене е ФЕИТ, бидејќи освен што се стекнува знаење од областа на програмирање, се стекнува знаење и од областа на телекомуникации и енергетика, бидејќи првите 5 семестри имаат горе-долу исти предмети.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.8/5

  Ангел Мојсовски, Технички проект менаџер

  Комуникациски и информациски технологии - (Втор циклус) - Факултет за Електротехника и информациски технологии

  Алумни - Генерација 2011

  Додипломски и постдипломски студии завршив на институтот за телекомуникации (се упишав на етф,завршив на феит :) ) Во времето кога јас студирав вториот циклус имаше понова програма за разлика од првиот циклус каде што на сметка на некои современи и многу потребни предмети и вештини (пр.циско за мрежи), се изучуваа основните/старите. Мислам дека сега тоа е променето и дека се изучуваат сите современи технологии и вештини. Покрај предметите кои се изучуваат на ФЕИТ се стекнува дисциплина, трудољубивост и истрајност, вештини што на секому ќе му бидат потребни и ќе му послужат понатаму во животот. Недостатокот на овој тип на студии е времетраењето доколку некој сака брзо да се вработи и да ја почне кариерата. Во тој случај убрзани сертифицирани курсеви на академиите како бреинстер, семос и сивус се посоодветни. Мој впечаток е дека сепак феит продуцира поквалитетни инженери од академиите со брзи курсеви но секако тоа е и доста индивидуално.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.8/5

  Магдалена Митровска, Дата Инженер

  Компјутерски технологии и инженерство - (Прв циклус) - Факултет за Електротехника и информациски технологии

  Алумни - Генерација 2001

  За време на моето студирање имам позитивно искуство, објективно оценување, колку ќе напишеш добиваш соодветна оцена, најголем дел од професорите беа достани за консултации. Недостасуваше само пракса и дел од програмите беа застарени, но тоа се промени за следните генерации.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.8/5

  Анонимен, Senior QA Engineer

  Телекомуникации и информациско инженерство - (Прв циклус) - Факултет за Електротехника и информациски технологии

  Алумни - Генерација 2008

  Севкупно добро. Но работам во различна бранша од студиите.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.1/5

  12

  6