School logo

Факултет за правни и политички науки

Американскиот универзитет на Европа- ФОН

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

4.70/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Правни студии Правничката професија е една од најстарите и најреномираните професии во секое општество. Нејзината слава е заслужена бидејки е поврзана со знаење и заштита на основните вредности на кои почива општеството : правдата и човековите права . Таа го конципира и политичкиот систем и сиот правен сообраќај на секое општество од неговиот Устав до целината на законодавството. Политички науки и дипломатија Политолошката професија е во исклучителен подем во демократските држави па и во Република Северна Македонија . На политичките студии и дипломатија во состав на Факултетот за Правни и политички науки на Американскиот Универзитет на Европа-ФОН се конципирани најновите компаративни програми за студирање за овие науки кои се покриени со исклучително квалификуван наставен , научен и образовен кадар .

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  4.70/5

  Ванеса Пантева, AR SPECIALIST

  ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ - Факултет за правни и политички науки

  Алумни - Генерација 2011

  Достапност на информации,разговор со професорите во секое време на секоја тема, културно фино и професионално однесивање Давам 100 /100 % подршка преубаво искуство

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  5/5

  Анонимен,

  ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ - Факултет за правни и политички науки

  Сегашен студент

  Одлично искуство во споредба со Правниот факултет "Јустинијан Први" на УКИМ. Секогаш достапни професори , заинтересирани за студентите. Наставната програма е секогаш убаво објаснета преку примери и презентации. Функционален електронски систем за пријавување испити и уплати.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.4/5