School logo

Факултет за современи науки и технологии

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА- ТЕТОВО

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

4.60/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Тетово.

За образовниот центар

Факултетот за современи науки и технологии претставува центар на квалитетот во современите аспекти на информатичката технологија, како во наставата така и во истражувањата. Ова е постигнато преку воспоставената поддршка на високо ниво од висококвалитетен кадар и од современа инфраструктура. Факултетот во соработка со други регионални центри и институции во Европа и во Соединетите Американски Држави нуди студиски програми од првиот и од вториот циклус на студии, кои се акредитирани и меѓународно признати, како и заеднички регионални програми од вториот циклус и можности за истражување во третиот циклус на студии. Факултетот за современи науки и технологии (СНТ) нуди уникатна програма која ги испорачува ИТ-концептите во друга област на студии, како што се компјутерските науки, инженерството и бизнис информатиката, а нуди и можности за успешна кариера на дипломираните студенти. Факултетот за современи науки и технологии е фокусиран на примената на најновата информатичка технологија за решавање проблеми од секојдневниот живот. Секоја од нашите студиски програми е интердисциплинарна и се комбинираат предавањата и практичниот дел.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  4.60/5

  Михајло Лазовски, Софтвер инженер

  Компјутерски науки - (Прв циклус) - Факултет за современи науки и технологии

  Алумни - Генерација 2003

  Одлична наставна програма, користење на модерни алатки и многу иновативност. Студентот со помош на ектс системот има слобода да си го организира распоредот, изборните предмети и да префрла мандаторни предмети во други семестри. Одличен кампус за дружење со колеги.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.6/5